شیرآلات چدنی و موتورخانه

شیر صافی چدنی

لطفا توجه کنید

لیست قیمت شیر صافی چدنی

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 6808-5569-021 برای دریافت جدیدترین قیمت شیر صافی چدنی به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
شیر صافی دنده ای PN16 Ytype چدنی وگ ایران بی همتا
شیر صافی دنده ای PN16 Ytype چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16 نوع(تایپ): Ytype
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
۳،۲۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر صافی دنده ای PN16 Ytype چدنی وگ ایران بی همتا
شیر صافی دنده ای PN16 Ytype چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16 نوع(تایپ): Ytype
سایز
۳/۴"
قیمت (ریال)
۳،۹۵۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر صافی دنده ای PN16 Ytype چدنی وگ ایران بی همتا
شیر صافی دنده ای PN16 Ytype چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16 نوع(تایپ): Ytype
سایز
۱"
قیمت (ریال)
۶،۰۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر صافی دنده ای PN16 Ytype چدنی وگ ایران بی همتا
شیر صافی دنده ای PN16 Ytype چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16 نوع(تایپ): Ytype
سایز
۱.۱/۴"
قیمت (ریال)
۶،۹۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر صافی دنده ای PN16 Ytype چدنی وگ ایران بی همتا
شیر صافی دنده ای PN16 Ytype چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16 نوع(تایپ): Ytype
سایز
۱.۱/۲"
قیمت (ریال)
۷،۴۴۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر صافی دنده ای PN16 Ytype چدنی وگ ایران بی همتا
شیر صافی دنده ای PN16 Ytype چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16 نوع(تایپ): Ytype
سایز
۲"
قیمت (ریال)
۹،۵۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر صافی دنده ای PN16 Ytype چدنی وگ ایران بی همتا
شیر صافی دنده ای PN16 Ytype چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16 نوع(تایپ): Ytype
سایز
۲.۱/۲"
قیمت (ریال)
۱۲،۵۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر صافی فلنجدار PN16 Ytype چدنی وگ ایران بی همتا
شیر صافی فلنجدار PN16 Ytype چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16 نوع(تایپ): Ytype
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر صافی فلنجدار PN16 Ytype چدنی وگ ایران بی همتا
شیر صافی فلنجدار PN16 Ytype چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16 نوع(تایپ): Ytype
سایز
۳/۴"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر صافی فلنجدار PN16 Ytype چدنی وگ ایران بی همتا
شیر صافی فلنجدار PN16 Ytype چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16 نوع(تایپ): Ytype
سایز
۱"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا