شیرآلات چدنی و موتورخانه

شیر فشار شکن چدنی - کنترل ولو

لطفا توجه کنید

لیست قیمت شیر فشار شکن چدنی

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 6808-5569-021 برای دریافت جدیدترین قیمت شیر فشار شکن چدنی به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
شیر فشارشکن فلنجدار PN16  چدنی وگ ایران بی همتا
شیر فشارشکن فلنجدار PN16 چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16
سایز
۲"
قیمت (ریال)
۵۷،۴۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر فشارشکن فلنجدار PN16  چدنی وگ ایران بی همتا
شیر فشارشکن فلنجدار PN16 چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16
سایز
۲.۱/۲"
قیمت (ریال)
۷۱،۴۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر فشارشکن فلنجدار PN16  چدنی وگ ایران بی همتا
شیر فشارشکن فلنجدار PN16 چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16
سایز
۳"
قیمت (ریال)
۸۷،۰۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر فشارشکن فلنجدار PN16  چدنی وگ ایران بی همتا
شیر فشارشکن فلنجدار PN16 چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16
سایز
۴"
قیمت (ریال)
۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر فشارشکن فلنجدار PN16  چدنی وگ ایران بی همتا
شیر فشارشکن فلنجدار PN16 چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16
سایز
۵"
قیمت (ریال)
۱۴۵،۰۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر فشارشکن فلنجدار PN16  چدنی وگ ایران بی همتا
شیر فشارشکن فلنجدار PN16 چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16
سایز
۶"
قیمت (ریال)
۲۴۴،۰۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر فشارشکن فلنجدار PN16  چدنی وگ ایران بی همتا
شیر فشارشکن فلنجدار PN16 چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16
سایز
۸"
قیمت (ریال)
۴۰۲،۰۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر فشارشکن PN10 پایلوت دار چدنی میراب
شیر فشارشکن PN10 پایلوت دار چدنی میراب
فشار: PN10 مدل: پایلوت دار
سایز
۲"
قیمت (ریال)
۱۱۲،۲۷۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر فشارشکن PN10 پایلوت دار چدنی میراب
شیر فشارشکن PN10 پایلوت دار چدنی میراب
فشار: PN10 مدل: پایلوت دار
سایز
۲.۱/۲"
قیمت (ریال)
۱۳۷،۳۴۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر فشارشکن PN10 پایلوت دار چدنی میراب
شیر فشارشکن PN10 پایلوت دار چدنی میراب
فشار: PN10 مدل: پایلوت دار
سایز
۳"
قیمت (ریال)
۱۴۲،۷۹۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا