شیرآلات چدنی و موتورخانه

شیر یکطرفه - شیر خودکار چدنی

لطفا توجه کنید

لیست قیمت شیر یکطرفه (شیر خودکار) چدنی

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 6808-5569-021 برای دریافت جدیدترین قیمت شیر یکطرفه - شیر خودکار چدنی به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
شیر یکطرفه فلنجدار PN16 دریچه چدنی لولایی چدنی وگ ایران بی همتا
شیر یکطرفه فلنجدار PN16 دریچه چدنی لولایی چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16 جنس زبانه: دریچه چدنی نوع(تایپ): لولایی
سایز
۲"
قیمت (ریال)
۱۴،۱۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر یکطرفه فلنجدار PN16 دریچه چدنی لولایی چدنی وگ ایران بی همتا
شیر یکطرفه فلنجدار PN16 دریچه چدنی لولایی چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16 جنس زبانه: دریچه چدنی نوع(تایپ): لولایی
سایز
۲.۱/۲"
قیمت (ریال)
۱۷،۱۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر یکطرفه فلنجدار PN16 دریچه چدنی لولایی چدنی وگ ایران بی همتا
شیر یکطرفه فلنجدار PN16 دریچه چدنی لولایی چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16 جنس زبانه: دریچه چدنی نوع(تایپ): لولایی
سایز
۳"
قیمت (ریال)
۲۱،۰۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر یکطرفه فلنجدار PN16 دریچه چدنی لولایی چدنی وگ ایران بی همتا
شیر یکطرفه فلنجدار PN16 دریچه چدنی لولایی چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16 جنس زبانه: دریچه چدنی نوع(تایپ): لولایی
سایز
۴"
قیمت (ریال)
۲۶،۰۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر یکطرفه فلنجدار PN16 دریچه چدنی لولایی چدنی وگ ایران بی همتا
شیر یکطرفه فلنجدار PN16 دریچه چدنی لولایی چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16 جنس زبانه: دریچه چدنی نوع(تایپ): لولایی
سایز
۵"
قیمت (ریال)
۳۴،۰۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر یکطرفه فلنجدار PN16 دریچه چدنی لولایی چدنی وگ ایران بی همتا
شیر یکطرفه فلنجدار PN16 دریچه چدنی لولایی چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16 جنس زبانه: دریچه چدنی نوع(تایپ): لولایی
سایز
۶"
قیمت (ریال)
۴۸،۶۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر یکطرفه فلنجدار PN16 دریچه چدنی لولایی چدنی وگ ایران بی همتا
شیر یکطرفه فلنجدار PN16 دریچه چدنی لولایی چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16 جنس زبانه: دریچه چدنی نوع(تایپ): لولایی
سایز
۸"
قیمت (ریال)
۷۸،۶۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر یکطرفه فلنجدار PN16 دریچه چدنی لولایی چدنی وگ ایران بی همتا
شیر یکطرفه فلنجدار PN16 دریچه چدنی لولایی چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16 جنس زبانه: دریچه چدنی نوع(تایپ): لولایی
سایز
۱۰"
قیمت (ریال)
۱۴۲،۵۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر یکطرفه فلنجدار PN16 دریچه چدنی لولایی چدنی وگ ایران بی همتا
شیر یکطرفه فلنجدار PN16 دریچه چدنی لولایی چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16 جنس زبانه: دریچه چدنی نوع(تایپ): لولایی
سایز
۱۲"
قیمت (ریال)
۱۷۵،۰۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر یکطرفه فلنجدار PN16 دریچه چدنی لولایی چدنی وگ ایران بی همتا
شیر یکطرفه فلنجدار PN16 دریچه چدنی لولایی چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16 جنس زبانه: دریچه چدنی نوع(تایپ): لولایی
سایز
۱۴"
قیمت (ریال)
۲۸۵،۰۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا